Goral na Gory 2016

  V prvom roku našej existencie sme zorganizovali naše prvé podujatie...