V prvom roku našej existencie sme zorganizovali naše prvé podujatie s názvom „Goral na gory“. Prvý ročník sa uskutočnil 22. októbra 2016 a vyše 400 účastníkov putovalo z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom- pod Gerlachovský štít. Tam bol slávnostne pasovaný na „Gorala“ Ľubomír Hajdučík, farár farnosti Nižné Ružbachy.

Gorali sú po celom Slovensku známi ako hrdí, čestní a priami ľudia, ktorí vzhľadom na región a podmienky čelili ťažkým výzvam a denne ich zdolávali. Týmto symbolickým výstupom v Tatrách sme si pripomenuli život našich predkov a vzdali im úctu, česť a hrdosť k ich minulosti a tradíciám.

Goralské dediny na Slovensku nájdeme na Kysuciach, Orave, Spiši, ba aj na Liptove. Okrem významných Goralov žijúcich a pôsobiacich v regióne boli pozvaní aj Gorali z poľskej strany Tatier. Gorali boli a sú súčasťou Tatier od nepamäti. Práve preto bolo podujatie zorganizované na miestach, ktoré nás všetkých spájajú.

Touto akciou bola započatá nová tradícia stretávania sa Goralov z rôznych regiónov. Už na prvom ročníku sa podarilo získať zápis do Knihy slovenských rekordov za hromadný výstup Goralov a milovníkov goralskej kultúry. Na prvom ročníku sa ich za sprievodu goralskej muziky zišlo viac ako 400.