Nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií začala svoju činnosť v regióne severného Spiša v roku 2016. Už samotný názov našej organizácie napovedá čo-to o jej poslaní. Po rokoch nadšenia z globalizácie a preferovania multikultúrnosti si čoraz viac uvedomujeme, čo s nimi strácame a to najmä v oblasti duchovnej kultúry odovzdávanej z pokolenia na pokolenie predchádzajúcimi generáciami. Krása a jedinečnosť tejto planéty nespočíva len v rozmanitosti prírodných krás, ale aj v rozmanitosti krás vytváraných človekom – hmotných i duchovných.

Tradície a odkaz našich predkov, sú súčasťou kultúrneho dedičstva celej spoločnosti a pomáhajú formovať a dotvárať kultúrne, historické či národné povedomie nás, ako ich nasledovníkov. Nezisková organizácia vznikla s cieľom prispievať svojou činnosťou k odkrývaniu a oživovaniu regionálnych špecifík severného Spiša, materiálnych i duchovných hodnôt tu zrodených formou blízkou mladej generácii. Prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít chceme širšej verejnosti ako aj návštevníkom tohto malebného kúta Slovenska poodhaliť a poukázať na krásy, zvyky, tradície a špecifiká tohto rázovitého kraja na slovensko-poľskom pomedzí, ale zároveň aj nadviazať na pomyslenú generačnú niť – hľadať a odkrývať netušené možnosti tunajšieho kraja a tak vytvárať hodnoty nové. Tak ako my pátrame po našich koreňoch, aj budúce generácie budú hodnotiť nás, naše zvyky a tradície … A je len na nás, čo po nás zostane, aký odkaz im zanecháme.

Našou snahou je prostredníctvom rôznych foriem spoločenského a kultúrneho života vzbudiť záujem obyvateľov o svoje okolie, naučiť ich chápať ho, starať sa oň a zveľaďovať ho.

Viac

Obnova kultúrnych tradícií, n.o.

Kontaktné informácie

info@okt.sk

Obnova kultúrnych tradícií, n.o., Hniezdne 471, 065 01

Kontaktný formulár