V prvom roku našej existencie sme zorganizovali naše prvé podujatie s názvom „Goral na gory“. Prvý ročník sa uskutočnil 22. októbra 2016 na trase z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom. Gorali sú po celom Slovensku známi ako hrdí, čestní a priami ľudia, ktorí vzhľadom na región a podmienky čelili ťažkým výzvam a denne ich zdolávali. Týmto symbolickým výstupom v Tatrách sme si pripomenuli život našich predkov a vzdali im úctu, česť a hrdosť k ich minulosti a tradíciám. Podujatí s goralskou tematikou je veľa, všetky sa však viažu ku konkrétnej lokalite. Goralské dediny nájdeme na Kysuciach, Orave, Spiši, ba aj na Liptove. Okrem významných Goralov žijúcich a pôsobiacich v regióne boli pozvaní aj Gorali z poľskej strany Tatier. Gorali boli a sú súčasťou Tatier od nepamäti. Práve preto bolo podujatie zorganizované na miestach, ktoré nás všetkých spájajú. Veríme, že touto akciu bola započatá nová tradícia stretávania sa Goralov z rôznych regiónov vždy na inej trase a tak spoznávania rôznych kútov Tatier. V nasledujúcich ročníkoch sa plánuje v rámci sprievodného programu predstaviť vždy inú goralskú obec. Už na prvom ročníku sa podarilo získať zápis do Knihy slovenských rekordov za hromadný výstup Goralov a milovníkov goralskej kultúry. Na prvom ročníku sa ich za sprievodu goralskej muziky zišlo 346.