Cieľom neziskovej organizácia Obnova kultúrnych tradícií n.o. je zachovať a prezentovať bohaté dedičstvo kultúrnych tradícií.  

Koľko z nás si ešte pamätá, ako sme ako deti chodili od domu k domu s koledami? Tento zvyk sa v súčasnosti čoraz viac stráca, a preto sme sa rozhodli obnoviť ho prostredníctvom zaznamenania goralskej vianočnej koledy vo forme videa. 

Vianočná koleda je nahrávka hovoreného slova, ktorá vytvára príjemnú atmosféru a prináša do spoločnosti kúsok z tradičného slovenského kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom vianočnej koledy spolu s pridaním vianočných a novoročných vinšov sme vytvorili jedinečný zážitok a uchovali tak niečo jedinečné pre budúce generácie. 

Toto podujatie podporil Prešovský samosprávny kraj, čo nám umožnilo dosiahnuť širšiu audienciu a posilniť tak účinok obnovy týchto kultúrnych tradícií.