Na Slovensku sa s koledami ako piesňami stretávame najmä v predvianočnom a vianočnom období. Sú súčasťou našej histórie a národného kultúrneho dedičstva. Tento zvyk koledovania, od domu k domu, sa dnes už pomerne vytráca a my ako nezisková organizácie Ochrana kultúrnych tradícií by sme ho radi prostredníctvom video nahrávky – vianočnej koledy, chceli obnoviť.

Našim cieľom je aj prezentácia a zachovanie trvalej udržateľnosti a nenahraditeľnosti etnografickej skupiny Goralov a ich historického bohatstva a dedičstva v spoločnosti.