2 % z dane

  IČO: 50 137 956 DIČ: 2120341377 IBAN: SK06 0200 0000 0037 2552 6951


Unikátne dedičstvo SK-PL pohraničia

Tatry ožili goralským spevom. V sobotu 18. júna 2022 sa v Starom Smokovci...