Slávnosť Jari 2018

SPIŠSKÉ ZVYKY OŽIJÚ NA SLÁVNOSTI JARI, SPOZNÁME NOSITEĽA TRADÍCIÍ Obce...